Завдання 2.

Умова:

ПП «Гранд», яке розташоване в туристичній зоні, займається діяльністю пов’язаною з наданням тимчасового проживання. На балансі підприємства є готель «Мальва» та «Троянда». Відповідно до квитанцій за 1 квартал поточного року вартість проживання, за вирахуванням ПДВ, в готелі «Мальва» складає 2100000,00 грн., а в «Троянда» - 306000,00грн. Ставка збору складає ____%. Нарахована сума збору за попередній період становить 6450 грн.

Необхідно: Розрахувати суму туристичного збору за перший квартал поточного року, визначити термін сплати та заповнити податкову декларацію туристичного збору.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________ _____________________

Оцінка Викладач

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 N 1014

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)

Податкова декларація туристичного збору 1.1. порядковий N за рік©
звітна
звітна нова Завдання 2.
уточнююча

Податковий (звітний) період

1 квартал півріччя три квартали рік року
Податковий (звітний) період, за який виправляються помилки
І квартал півріччя три квартали рік року

Повне найменування (прізвище, ім'я по батькові) юридична особа
фізична особа - підприємець
постійне представництво нерезидента

Код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта®
Код виду економічної діяльності (КВЕД)
Код організаційно-правової форми господарювання

Місцезнаходження (місце проживання) платника: Поштовий індекс
Міжміський код
Телефон Факс©
Електронна адреса©До органу державної податкової служби:
Код органу самоврядування за місцезнаходженням
об'єкта оподаткування за КОАТУУ

N і/н Показники Завдання 2. Вартість проживання (ночівлі), за вирахуванням ПДВ®, грн. коп. Ставка збору. відсотки Усього нараховано збору©, грн. коп. к. 3 х к. 4 с
1. Нарахована сума збору з початку року, усього (р. 1.1 + р.1.2 + р.+ 1.3),
у тому числі в розрізі об'єктів оподаткування©:
1.1
1.2
1.3
Нарахована сума збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, три квартали)
Нарахована сума збору «і звітний квартал, усього (р. 1- р. 2)
Нарахована сума (бору та даними раніше поданої податкової декларації, що уточнюється®, усього (р. 3 декларації, що уточнюється)
Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього® (р. 3 - р. 4). якщо р. З > р. 4. або (р. 5 додатка Завдання 2. або сума р. 5 додатків)
Сума їбору. яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього® (р. 4 - р. 3). якщо р. 4 > р. 3. або (р. 6 додатка або сума р. 6 додатків)
Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (р. 5*3 %)© (нарахована платником самостійно відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 етапі 50 розділу II Податкового кодексу України)
Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (р. 5 х 5 %)® (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу 11 1 Іодаткового кодексу України)
Сума пені® (нараховуємся платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 етапі 129 розділу II 1 ІІІ ці і копою кодексу України)
JO Пояснений (розкрш ія Завдання 2.) окремих результатів фінансово-господарської діяльності® на арк.
1 1 Додатки щодо уточнення податкового зобов'я іаипя за минулий(і) періодіи)® на арк.
Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 ста її і 46 роз, іт. іу 11 Податкового кодексу України) на арк.

Дата заповнення декларації(дд.мм.рррр)

Керівник або фізична особа -підприємець ____________________________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника або серія та

номер паспорта

____________________________

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _________________________________________

(підпис)


documentaotnfmn.html
documentaotnmwv.html
documentaotnuhd.html
documentaotobrl.html
documentaotojbt.html
Документ Завдання 2.