АДЕ, 2 БВГ

5.35. Синтез молозива у корів відбувається на 60 - 80 % за рахунок:

- вуглеводів кормів;

-протеїнів кормів;

+тіла корови;

-мінеральних речовин.

5.36. дійні корови максимально вживають сіна за добу на 100 кг живої маси, кг:

+1,5 - 2,5;

-12 – 15;

-5 - 8 ;

-у необмеженій кількості.

5.37. Норма годівлі в 10 корм. од. у дійних корів живою масою 500 кг розрахована для одержання молока, кг за добу:

-1;

+10;

-5;

-25.

5.38. Структура раціонів для корів це, %:

-співвідношення груп кормів за масою;

+співвідношення груп кормів за енергетичною поживністю;

-тип годівлі;

-поживність окремих груп кормів.

5.39. М’яке вершкове масло одержують з молока за надлишку в раціоні корів:

-висівок;

-буряку;

+макухи;

-сінажу.

5.40. Концентрація енергії в раціонах середньопродуктивних корів повинна бути:

-0,1 - 1,1;

-2,0 - 2,5;

-1,5 - 2,0;

+0,7 - 0,9.

5.41. Зазначте варіанти безприв′язного АДЕ, 2 БВГ утримання дійних корів (4 елементи):

+боксове;

+на глибокій підстилці;

+комбібоксове;

+боксове з режимною годівлею;

-групове;

-стійлове.

5.42. Під час роздоювання корів "авансують концкормами" на додаткове одержання молока, корм. од.:

-0,5 - 1;

-4 - 6;

+2 - 4;

-8 - 10.

5.43. У зимовий період забезпечити дійних корів каротином можна

за рахунок включення в раціони:

+сіна;

-меляси;

-концкормів;

-мінеральних підкормок.

5.44. максимальне споживання кормів дійними коровами на 100 кг живої маси за добу:

А. Зелених кормів, кг; 1) 12,0 - 15,0;
Б. Силосу, кг; 2) 10,0 - 12,0.

А, 2Б

5.45. У зимовий період забезпечити дійних корів можна за рахунок включення в раціони :

1) цукру; А. Концентрованих кормів;
2) крохмалю; Б. Меляси;

Б, 2А

5.46. Потреба в енергії лактуючої корови залежить, переважно, від:

+рівня продуктивності корови;

-хімічного складу молока;

-живої маси корови;

-періоду АДЕ, 2 БВГ лактації.

5.47. норма годівлі дійних корів залежить від:

-породи корів і живої маси;

-періоду лактації і середньодобового приросту;

+живої маси, добового надою, жирності молока, фази лактації;

-добового надою, типу годівлі, жирності молока;

5.48. від корови живою масою 500 кг можна одержати молока за збалансованого раціону згідно з деталізованими нормами:

Енергія раціону, корм. од. Добовий надій молока, кг
1) 20; А. 20;
2) 15; Б. 30.

Б, 2А

5.49. Умовно лактацію корови можна розподілити на таку кількість фаз:

-1;

-5;

+3;

-6.

5.50. Послідовність проведення первинної обробки молока наступна:

-зберігання в резервуарі, охолодження, очищення молока;

+очищення молока фільтруванням, охолодження і зберігання в резервуарах-охолоджувачах

- очищення молока фільтруванням, пастеризація, охолодження;

-очищення молока відцентрованим молокоочисником, пастеризація, транспортування.

5.51. Фактори, від яких АДЕ, 2 БВГ залежить термін дії бактерицидних властивостей молока такі (3 елементи):

+час одержання молока до його охолодження;

-пора року;

-стадія лактації;

+температура охолодження;

+початкова кількість мікрофлори в молоці.5.52. Порядок охолодження свіжоздоєного молока наступний:

- очищують від механічних домішок, охолоджують до температури не вище 00 С і не пізніше 5 годин;

+очищують від механічних домішок, охолоджують до температури не вище 60 С і не пізніше як через 2 години після закінчення процесу доїння корів;

-очищують від механічних домішок, охолоджують до температури не нижче 160 С без врахування часу після закінчення процесу доїння корів;

-очищують від механічних домішок, охолоджують до температури не нижче 100 С і не пізніше АДЕ, 2 БВГ як через 8 годин після закінчення процесу доїння корів.

5.53. Під час доїння корів у переносні доїльні відра проміжок часу між видоюванням молока і початком його охолодження не повинен перевищувати:

-1 година;

-20 хвилин;

+2 години;

-45 хвилин.

-не має значення;

5.54. Необхідність ретельного видоюння корів пов′язано з такою причиною:

-необов′язково до останку видоювати корову;

+підвищується вміст жиру, що запобігає захворюванню вим′я;

-знижується вміст жиру;

-підвищується кількість лактози, мінеральних речовин.

5.55. Активний моціон впливає на вміст жиру в молоці:

-не змінюється;

+збільшується 0,2 - 0,3%;

-зменшує на 0,2 - 0,3%;

-збільшується 1,6 - 2,7%.

5.56. Із вказаних варіантів оптимальна тривалість перебування корів у цехах (днів) така:

Цех Варіант
А Б
1. Цех сухостою 75-80
2. Цех отелення 23-28
3. Цех роздоювання і АДЕ, 2 БВГ осіменіння корів 85-100
4. Цех виробництва молока 180-220


documentaotgcov.html
documentaotgjzd.html
documentaotgrjl.html
documentaotgytt.html
documentaothgeb.html
Документ АДЕ, 2 БВГ