Теодолитті тексеру

Бригадир күнделігі

Бригадир құрамы:

1.Тайжанов Ахмедияр (бригадир)

2.Сәрсенғалиев Бейбарыс

3.Сүлейменова Айдана

4.Туғал Қанат

5.Утешова Жансауле

Прибор: теодолит

нивелир

Жұмыс ұйымдастырудың түрі мен күні

Күні Жұмыс ұйымдастырудың мінездемесі
25.05.15 Курстық жиналыс және бригадир таңдауы
26.05.15 Құрал-жабдықтар алу. Теодолитпен жұмыс жасау
27.05.15 Құрал-жабдықтарды тапсырып, ауыстыру. Нивелирмен жұмыс жасау
28.05.15 Құрал-жабдықтарды тапсыру. Есептерді шығарып,тексеру
29.05.15 Қорытынды жасау.

Мазмұны:

Жұмыс графигі

Практикалық жұмыстың жоспары

1.Жалпы жұмыс

Теодолиттік түсірілім

2.Бұрыштарды өлшем үйрену

3.Теодолитті тексеру

Студенттердің қатысуы

Ф.И.О Күні 25.05.15 26.05.15 27.05.15 28.05.15 29.05.15
Тайжанов Ахмедияр + + + + +
Сәрсенғалиев Бейбарыс + + + + +
Сүлейменова Айдана + + + + +
Туғал Қанат + + + + +
Утешова Жансауле + + + + +

Жалпы

1 курс 103 топтан Теодолитті тексеру 5 студенттен құралған геодезиялық практикада №2 бригада далалық жұмысқа қатысты. Далалық оқу жұмысына берілген оқу жұмысына уақыты 2015 жылдың 25 мамырдан 29 мамырға дейін. Тәжірибелік жұмыс Астана қаласында жүргізілді.

Практиканың тапсырмасы және мақсаты (тапсырма алу, бағытты анықтау, геодезиялық тапсырманы қайта қарастыру)

Бригада құрамы:

1.Тайжанов Ахмедияр (бригадир)

2.Сәрсенғалиев Бейбарыс

3. Сүлейменова Айдана

4. Туғал Қанат

5.Утешова Жансауле

Пайдаланылған прибор: теодолит

Нивелир

Теодолиттік түсірілім

Далалық жүмыс

Ведомость измерения горизонтальных углов

№ станция № точек визирования айналым Отчет по горизон тальному кругу В кп В ср С=КП-КЛ+180
В А С КП КП
А С КЛ КЛ

Триангуляция Теодолитті тексеру әдісі:

Триангуляция әдісі жергілікті жерде үшбұрышты жүйесін құрудан тұрады, оларда барлық бұрыштар мен кейбір базис кабырғаларының ұзындығы өлшенеді . Үшбұрыштың басқа қабырғаларының ұзындықтары тригонометрияның белгілі формулалары бойынша есептеледі. 1 класс триангуляциясының тұгас жүйесін орасан зор территорияда құру едәуір уақыт пен материалдық қаражатты жұмсауды керек етеді. Сондықтан I класты геодезиялык жүйені, мүмкіндігінше меридиан және параллель бағытында бірінен-бірі 200 км-ге дейінгі алые кашықтықтарда орналасқан үшбұрыштар катары түрінде құрады. I кластық триангуляция қатарының параметрі 800 км-ге Теодолитті тексеру дейінгі тұйық полигонды құрастырады. 2 класты триангуляция бірінші класты полигонның бүкіл ауданын толтыратын және 1 класты пункттерімен сенімді байланыстағы үшбұрыштардың жаппай жүйелі түрінде дамиды. 3 және 4 класты триангуляциялар мемлекеттік геодезиялык жүйелердің одан арғы жиілендіруі болып табылады. I және II, III класты мемлекеттік геодезиялык жүйе 50-60 км²-қа бір пункт тығыздықпен жасалынады. Пункптердің осындай тығыздығы 1:25000 және 1:10000 масштабтағы топографиялық түсірулерді қамтамасыз етеді.Теодолитті тексеру

1. Горизонталь дөңгелектегі цилиндірлік деңгейдің осі- теодолиттің айналу осіне тіктеуіш болу керек.

2. Дүрбінің визирлік осі оның айналу осіне тіктеуіш болу керек Теодолитті тексеру.

3. Дүрбінің айналу осі теодолиттің негізгі осіне тіктеуіш болуға тиіс.

4. Жіп торын тексеру.

1-поверка. Олидаданың көкжиектік бағытта орналасқан цилиндірлік деңгей – теодалиттің негізгі осіне тіктеуш болады. Цилиндірлік деңгейдің осі теодолиттің негізгі осіне перпендикуляр болуы тиіс. Алдымен цилиндірлік деңгейдің көпіршігін дәл ортасына келтіру үшін 2 көтергіш винттің ортысына қойып келтіреді. Олидаданы 90ºС-қа бұрып 3-ші көтергіш винт арқылы түзетеді.

2-поверка. Дүрбінің визерлік осі айналу осіне перпендикуляр. Бұл шарттың орындалуы колимациялық қатені табу үшін теодалиттің айналу осін тік бағытқа келтіріп дүрбіні алыс бір Теодолитті тексеру нүктеге коздейміз. Алдымен дүрбі вертикаль дөңгелек оң жақта тұрғанда КП көзделіп, микроскоптан есеп аламыз. Содан кейін дүрбіні зенит арқылы айналдырып КЛ қайта сол нүктеге көздеп а2 есеп алынады. Коллимациялық қате (с) – теодалиттің бұрыш өлшеу дәлдігінен аспауы керек, онда көздеу осі түзетіледі. Оны түзету үшін дүрбі сол белгілі нуктеге көзделіп, олидаданың жетекші бұрамасы арқылы микроскопқа а – дұрыс есеп қойылады.

3-поверка Үй қабырғасына 10 -15 м-лік қашықтықта теодолитті орнатып, жазық бағытқа келтіріледі. Қабырғада биік Теодолитті тексеру бір нүкте М белгіленіп, дүрбі оң жақта КП көзделінуді М нүктенің кіші м, проекциясы белгіленеді. Сосын дүрбіні зенит арқылы айналдырып сол жақта КЛ сол м2 проекциясы алынады. Егер проекциялар бір бріне дәл келмесе, қате тек арнаулы шеберханада түзетіледі.

4-поверка.Жіп торын тексеру. Жіп торларының тік штрихы коллимациялық жазықтықта жатуы керек. Теодалит жазық бағытқа келтіріліп, дүрбіні бір нүктеге көздейді: Содан соң дүрбінің жетекші бұрамасы арқылы оны тек жоғары – төмен жылжыту керек. Егер белгіленген нүкте әрдайым тік қыл Теодолитті тексеру жіптің бойында қалса, онда шарттың орындалғаны. Ал қыл жіптің бойында қалмай жылжып кетсе бұл шарттың орындалмағаны. Оны акуляр бұрамаларын жауып тұрған қақпақты ашып түзету керек.

Теодолитті тексеру схемасы

Жұмыс графигі

Геодезиялық оқу тәжірибесі аралығындағы 1 курс жерге орналастыру факультетінің «Кадастр» мамандығының студенттері

1.Ұйымдастыру күні: далалық жұмыс кезіндегі ережесі, тәжірибені ұйымдастыру, бригадаға бөлу

2.Зерттеу және аспаптарды түгендеу (одолит,нивелир)

3.Жаттығу өлшеулері

4. ІІ разрядты триангуляция (тапсырма алу,бекеттерді бекіту,бағыттарды өлшеу,кері геодезиялық есбеін шығару,торда нивелирлеу).

5.Координат және тура мен Теодолитті тексеру кері қосымша бекеттердің биіктігін анықтау.Есептеу жұмыстары.

6. Есептемені рәсімдеу, сынақ

Геодезия кафедрасы

Сызық ұзындық жүрістің горизонтальды және веритикальды бұрыштардың өлшеу журналы

№стан ций
КЛ КП
КЛ КП
КЛ КП
КЛ КП
КЛ КП
КЛ КП

Нивелирлеу


documentaosyzrd.html
documentaoszhbl.html
documentaoszolt.html
documentaoszvwb.html
documentaotadgj.html
Документ Теодолитті тексеру