Обов’язки старшого інженера окремого трубопровідного батальйону

ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТРУБОПРОВІДНИХ ЧАСТИН.

Всі посадові особи трубопровідних частин повинні твердо знати свої обов’язки та точно їх виконувати.

Посадові особи трубопровідних з’єднань частин та підрозділів виконують покладені на них обов’язки у відповідності до діючих у Збройних Силах України статутів, настанов та інших керівних документів, а також до „Настанови про трубопровідні з’єднання та військові частини”.

Обов’язки посадових осіб, які не наведені у цій Настанові, розробляються в трубопровідних бригадах (батальйонах) з урахуванням діючих за їх фахом наказів, розпоряджень, настанов, посібників, інструкцій та інших документів.

В питаннях, що відносяться безпосереднього виконання під час розгортання, експлуатації і згортання трубопроводу Обов’язки старшого інженера окремого трубопровідного батальйону вони керуються положенням про трубопровідні війська.

Обов’язки старшого інженера окремого трубопровідного батальйону

Старший інженер окремого трубопровідного батальйону відповідає за своєчасну розробку гідравлічних розрахунків та технологічної схеми при розгортанні трубопроводу, за облік трубопро­відної техніки і обладнання.

Він підпорядкований командиру окремого трубопровідного батальйону.

Старший інженер окремого трубопровідного батальйону зобов’язаний:

- брати участь у виборі та розвідці траси трубопроводу;

- проводити гідравлічний розрахунок трубопроводу та інші інженерні розрахунки;

- розробляти технологічну схему трубопроводу;

- брати участь у розробці плану-графіка розгортання трубопроводу та підготовці розрахунку сил та засобів на розгортання, експлуатацію та згортання трубопроводу;

- у ході розвідки траси трубопроводу визначити на місцевості лінію Обов’язки старшого інженера окремого трубопровідного батальйону прокладання трубопроводу, місця обходу населених пунктів та важливих об’єктів, місця подолання природних та штучних перешкод, місця установки насосних станцій, засувок та зворотних клапанів на трасі;

- на підставі результатів розвідки траси трубопроводу вносити необхідні корективи у гідравлічний розрахунок та складати таблицю робочих та аварійних режимів роботи насосних станцій;

- своєчасно доводити до командирів трубопровідних рот викопіровки з профілю траси і технологічної схеми трубопроводу, виписки з таблиці робочих та аварійних режимів роботи насосних станцій;

- організовувати видачу трубопровідного обладнання підрозділам окремого трубопровідного батальйону (машинного монтажу), монтажним взводам, приданим з інших військових частин, та контролювати його установку в лінію трубопроводу;

- особисто Обов’язки старшого інженера окремого трубопровідного батальйону контролювати правильність виконання технологічної схеми трубопроводу та дотримання технічних норм при розгортанні, експлуатації і згортанні трубопроводу;

- організовувати та особисто керувати заповненням, гідравлічним випробуванням та спорожненням трубопроводу, контролювати дотримання заданих режимів роботи насосних станцій та ведення обліку роботи засобів перекачування;

- вести облік трубопровідного обладнання батальйону;

- здійснювати контроль за комплектністю, правильним зберіганням та технічним обслуговуванням трубопровідного обладнання;- виявляти та вивчати причини аварій, поломок, пошкоджень трубопровідного обладнання та техніки і вживати заходів до їх попередження;

- систематично перевіряти знання особовим складом трубопровідних рот правил експлуатації, обслуговування та збереження трубопровідного обладнання і техніки;

- контролювати організацію зберігання та використання радіоактивних ізотопів;

- перевірити якість підготовки труб та трубопровідного обладнання Обов’язки старшого інженера окремого трубопровідного батальйону до розгортання;

- проводити заняття з офіцерами батальйону з вивчення трубопровідного обладнання та техніки, правил їх експлуатації та зберігання.

Старший інженер знаходиться на командному пункті батальйону та виїжджає на трасу трубопроводу за вказівкою командира батальйону.


documentaotypiv.html
documentaotywtd.html
documentaotzedl.html
documentaotzlnt.html
documentaotzsyb.html
Документ Обов’язки старшого інженера окремого трубопровідного батальйону